Anul XV, Nr. 1-2 / 2022 - Cuprins

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

PraxLingua
− ONOMASTICĂ ŞI LEXICOLOGIE −

 Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie
(SCOL)

 Anul XV
Nr. 1-2/2022

Editura Universitaria

Craiova, 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doina.jpg

CUPRINS


„Fotografie de grup cu doamnă”: de la ficțiune, prin cărți, la realitate, p. 11


Onomastică
Maria DOBRE, Aspecte ale transferului în toponimie și implicațiile etimologice ale acestuia, p. 20
Anatol EREMIA, Hidronimia bazinului hidrografic al Mării Negre. Arealul pruto-nistrean, p. 25
Daiana FELECAN, Despre avansarea numelor în vorbire, p. 36
Dumitru LOȘONȚI, Contribuţii la studiul numelor de familie din România (IV), p. 42
Iustina NICA BURCI, Sufixul -ache în toponimie. Inventariere şi analiză în toponimie, p. 69
Silvia PITIRICIU, Eponime în terminologia mineralogiei (I), p. 88
Ana-Maria PRISACARU, Etimologii toponimice între surse documentare și credințele populare. Analiza pe baza MDTM1-2, p. 98
Melania ROIBU, Numele festivalurilor și al premiilor de film și muzică, p. 107
*
* *
Lexicologie

Panagiotis ASIMOPOULOS, Fructe, legume şi plante erbacee comestibile în frazeologisme de proveniență greacă și sârbă, p. 119
Simina BADEA, Terminologia infracțiunilor în dreptul englez: omuciderea, p. 203
Florina-Maria BĂCILĂ, Semnificații ale substantivului șoaptă în poezia lui Traian Dorz, p. 210
Mariana COANCĂ, O prezentare de generală a terminologiei engleze din domeniul tâmplăriei, p. 220
Evija LIPARTE, Tigru, păduchi, vacă ş.a.m.d.: despre animalizare prin Covid-19, p. 231
Nicoleta MIHAI, Folosirea termenilor militari în limbajul comunist, p. 253
Mihaela MUNTEANU SISERMAN, Scurtă prezentare a lexiconului pandemiei de Covid-19, p. 270
Florentina NICOLAE, Fauna în lirica eminesciană antumă, p. 287
Voica RADU-CĂLUGĂRU, Asupra dinamicii lexicului actual al limbii române din perspectiva globalizării, p. 299
Delia-Anamaria RĂCHIȘAN, Buruienile de leac (mătrăguna, coada șoricelului): modelul denominativ savant și modelul popular, p. 315
Simona Nicoleta STAICU, Termeni medicali români. Formarea cuvintelor: Derivarea, p. 323
Anamaria-Bianca TONȚ, Cuvinte din terminologia medicală incluse în DOOM3 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române). Comentarii gramaticale și lexicale, p. 331
Dragoș Vlad TOPALĂ, Acronimul COVID: despre terminologie și câteva „sechele” din limba română actuală, p. 356
Dan UNGUREANU, Victor CELAC, Din nou despre „checocuri apilpisite” (I. L. Caragiale, Antologie), p. 366
Mariana VÂRLAN, Despre expresivitatea unor formații create folosind prefixul ne- în discursul publicistic actual, p. 384
*
* *
Contribuții ale tinerilor cercetători

Claudia DRAGOMIR (DRĂGHICI), Aspecte generale ale lexicului poetic român în secolul al XX-lea, p. 391
Daniela ISPAS (PETCU), Câmpul lexico-semantic al numelor de acțiuni asociate binelui și răului, p. 403
*
* *

Recenzii și prezentări de carte
Dragoș Moldovanu (coordonator), Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru, Vlad Cojocaru, Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul II, Mic dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), Partea a doua, Toponime descriptive, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, 396 p. (Daniela Ispas Petcu), p. 
423
Livia-Veronica Ghiațău, Toponimia de pe Valea Superioară a Sucevei, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, 338 p. (Daniela Ispas Petcu), p.  427
Ioana Gafton, Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946). Volumul I (A-K). Volumul al II-lea (L-Z), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din  Iași, 2021, 1352 p. (Simona Sandu Pîrvulescu), p. 432
Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.), Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2021, 1152 p. (Floriana-Diana Pirlogea Naghibaur), p. 435
Constantin-Virgil Mihălcescu, Satele Comunei Bâcleş - Mehedinţi. Pagini de istorie, Craiova, Editura MJM, 2022, 279 p. (Maria Dobre), p. 439
Ionela-Diana Cărburean, Contribuția lingvisticii diacronice la descrierea terminologiei juridico-administrative de origine (neo)greacă, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2021, 424 p. (Anca-Giorgiana Manta), p. 442
Florina-Maria Băcilă, Dorziana - O (re)construcție a textului prin limbaj, Timișoara, Editura Excelsior Art, 2016, 497 p. și Dorziana - Poemul (ne)cuvântului întemeietor, Timișoara, Editura Cosmopolitan Art, 2021, 502 p. (Mariana Matei Buciu), p. 445
Alexandra Codău, Limbajul presei scrise din România în contextul crizei mediatice, București, Editura Universitară, 2018, 209 p. (Emilia-Mihaela
Costescu-Crînguș), p. 451
*
* *
Academica

Conferința Internațională de Onomastică ”Antroponime și cercetări antroponimice la începutul secolului al XXI-lea” – 22 aprilie 2021, Institutul pentru Limba Bulgară ”Prof. Lyubomir Andreykin”, Sofia, Bulgaria, p. 
454
Conferința ştiinţifică internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european, cu genericul Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare, ediția a XVI-a (Chișinău, 20-22 octombie 2022), p. 456
Colocviul național al Școlii doctorale „Alexandru Piru” Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară, ediția a IV-a (Craiova, 23-24 noiembrie 2022), p. 458
*
* *
Publicații recente, p. 459
*
* *
Știri mediatice interpretate prin „lentila” onomastică, p. 460
*
* *
Erată, p. 464
*
* *
Informații generale despre revistă, p. 479