Vizibilitate internațională

Revista SCOL este inclusă în:

a. BDI:

EBSCO Central &EasternEuropean Academic Source Database

JournalSeek

ERIH PLUS

b. cataloage on-line, în regim Free E-Journals,

 

c. biblioteci din străinătate, ca donație, și oferită la schimb interbibliotecar extern

Cilengua, San Millan de la Cogola, de La Rioja;

Centro Ramon Pineiro, de Santiago de Compostella;

The Romanian Institut of Orthodox Theology de New-York;

Harvard Graduate School of Educational de Cambridge;

Congressional Research Service Library of Congress de Washington;

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” et Biblioteca Academiei de Științe a Moldovei de Chișinău;

Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo” de Bălți.