Peer Review

Calitatea de autor implică asumarea răspunderii pentru conţinutul ştiinţific şi pentru modul de prezentare a articolului. Evaluarea articolelor va fi făcută în orb, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, de către doi reprezentanți (o persoană din Comitetul științific director, altă persoană din rândul Comitetului științific de lectură, la propunerea redactorul-șef). Autorii români au obligația de a prezenta și varianta în română a materialului trimis. Ambele versiuni (în română şi în limba străină) vor fi supuse procesului de evaluare, după o GRILĂ DE EVALUARE.

Aceasta conține următoarele secțiuni:

Organizare (10 p.)

Se urmăresc mai multe aspecte: încadrarea în profilul revistei, structurarea logică a materialului, corespondența titlului la tema tratată, marcare subtitlurilor, metodologia prezentată.

Conținut (50p.)

Se urmăresc rezumatul și analiza corectă a subiectului, contribuția originală a autorului la lucrare, ce tip de cercetare este (exploratorie sau de sinteză), dacă tema contribuie la dezvoltarea cercetărilor viitoare în domeniu.

Bibliografia (20p.)

Se au în vedere referințele necesare pentru aparatul critic, dacă bibliografia este adecvată subiectului, dacă sursele sunt citate corespunzător normelor de redactare.

Gramatică și stil (20p.)

Se urmărește exprimarea corectă din punct de vedere gramatical și ortografic. Se cercetează dacă stilul este adecvat subiectului, dacă exprimarea este clară.

Punctaj:

Recomandare:

a) articol acceptat pentru publicare în forma prezentată (90-100 p.)
b) articol acceptat spre publicare cu modificări (60-80 p.)
c) articol respins (50 p.)

ETICA REVISTEI

1. Articolele evaluate prin completarea grilei se trimit electronic la redacție, pe adresa redactorului-șef. Evaluatorul nu trebuie să divulge altor persoane conținutul articolului și rezultatul evaluării.
2. Articolele acceptate pentru publicare în revista SCOL nu mai pot fi trimise la redacţia altei reviste, după cum redacția nu primește articole care au fost publicate în alte reviste/volume.
3. Manuscrisele care conţin pasaje plagiate vor fi respinse.