Anul XIII, Nr. 1-2 / 2020 - Cuprins

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

CENTRUL DE CERCETARE PraxLingua
ONOMASTICĂ ŞI LEXICOLOGIE −

 Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie
(SCOL)

 Anul XIII
Nr. 1-2/2020

Editura Universitaria
Craiova, 2020

  CUPRINS

Ion Toma

         In memoriam Profesor Ion Toma
         In memoriam Professor Ion Toma
         In memoriam Professeur Ion Toma
                        1947-2019

 

Un coleg și prieten, Ion Toma, p.7

Onomastică

Anatol EREMIA, Orașele și satele Moldovei. Dicționar toponimic, geografic și istoric, p.19
Adelina ILIESCU, Proper Names in Alecsandri’s Work. Stylistic Values of the Phonetic Expression, p.35
Dumitru LOȘONȚI, Contribuții la studiul numelor de familie din România (II), p.42
Iustina NICA (BURCI), The Occurrence of the Slavic Appellatives Ocină and Ohabă in Current Romanian Toponymy, p.51
Teodor OANCĂ, Nume de familie sinonime, p.71
Silvia PITIRICIU, Eléments d’onomastique dans le lexique de la cristallothérapie, p.88
Ana-Maria PRISACARU, Daniela BUTNARU, Polyonymy in Romanian Toponymy, p.94
Viorica RĂILEANU, Nume de familie derivate din toponime, p.105
Adela-Marinela STANCU, Prénoms féminins français d’origine allemande, p.113
Domnița TOMESCU, Modele oiconimice în toponimia românească medieval din secolul al XVI-lea, p.121

 

Lexicologie

Panagiotis ASIMOPOULOS, “Brown, Grey, Orange, Pink, Purple” Phraseologisms in the Greek, Russian and Serbian Languages, p.132
Simina BADEA, Etymological Aspects of Some Succession Law Terms, p.149
Corina Mihaela GEANĂ, English Idioms and Slang Words Derived from Foreign Languages, p.157
Nicoleta MIHAI, Aspects de la néologie lexicale dans le discours communiste roumain, p.167

Contribuții ale tinerilor cercetători

Claudia DRAGOMIR (DRĂGHICI), L’analogie lexicale dans la poésie néomoderniste, p.185
Loredana-Maria GHIOALĂ, Le lexique militaire dans le roman Floare de oțel de Victor Ion Popa, p.196
Natalia GOBJILĂ, The Semantic Relation of Hyponymy in the Terminology Used in the Domain of Biomedical Engineering, p.207
Daniela ISPAS (PETCU), Le champ lexico-sémantique du bien dans le langage religieux, p.215
Anca-Giorgiana MANTA (PANDURU), Avarice in Paremiological Literature, p.223
Mariana MATEI (BUCIU), About the Meanings of Words, p.230
Loredana-Georgiana POPESCU (TOMESCU), Les emprunts à étymologie française dans l’œuvre critique de G. Călinescu, p.241
Simona SANDU (PÎRVULESCU), Decoding Forestry Terms by the Lexicographic Definition, p.253

Recenzii și prezentări de carte

Teodor Oancă, Cercetări de onomastică și dialectologie,Craiova, Editura Grafix, 2019, 185 p. (Daniela Ispas Petcu), p.265
Lingvistica românească, coord. Marius Sala și Nicolae Sarmandu, Editura Academiei Române, Colecția Civilizația românească, vol. I, București , 2018, 720 p. (Claudia Dragomir Drăghici), p.267
Studii lingvistice. In memoriam Cristina Călărașu, Camelia Ușurelu (editor), in the collection Personalități ale Universității din București, Editura Universității din București, 2019, 500 p. (Mariana Matei Buciu), p.275
Ion Toma, 1000 de superlative și curiozități de cultură generală, București, Editura Niculescu, 2018, 131 p. (Floriana-Diana Pirlogea Naghibaur), p.279
Florentina Nicolae, Curs de limba latină pentru studenții facultăților de teologie, București, Editura Universitară, 2019, 255 p. (Simona Sandu Pîrvulescu), p281

Academica
Conferința internațională de onomastică Numele și numirea ‒ Multiculturalism în onomastică (Baia Mare, 3-5 septembrie 2019), p.283
The 19th International Conference of the Department of Linguistics: Romanian in a Romance Setting (Bucharest, November 22-23, 2019), p.285
The International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (Târgu-Mureș, December 7-8, 2019), p.287

Publicații recente, p.288

Informații generale despre revistăp.289