Anul XII, Nr. 1-2 / 2019 - Cuprins

 

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL- Anul XI, Nr. 1-2 / 2019

Articole:

Trecerea de la "Lumea idolilor" la "lumea ideilor"p. 9

Onomastics

Ovid DENSUSIANU, Toponimie retoromanăp. 17
Daniela BUTNARU, O aplicație a teoriei câmpurilor toponimice: Bârladul, p. 63
Dumitru CARABAŞ , Câteva nume de localități din județul Constanța, p. 71
Anatol EREMIA, Toponimia istorică a Basarabiei. Arealul Prutul de Jos,p. 83
Adelina ILIESCU, Onomastica (tipul politicianului şi al demagogului) în comediile lui Ion Luca Caragiale,p. 100
Dumitru LOȘONȚI, Adelina Emilia MIHALI Din toponimia comunei Ocna Şugatag, jud. Maramureș, p. 107
Ana-Maria PRISACARU, Câmpuri toponimice polinucleare. Exemplificare pe baza MDTM1-2, p. 122
Adela-Marinela STANCU, Prenume feminine franceze de origine arabă franceze de origine arabă, p. 128

*
*          *

Lexicology

Panagiotis ASIMOPOULOS, O analiză contrastivă a frazeologismelor cu zoonimul pisică în bulgară, greacă, rusă și sârbă, p. 134
Simina BADEA, Prefixul counter- în formarea terminilor juridicip. 157
Adrian CHIRCU, Echivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretation, p. 165
Nicoleta MIHAI, Neologismele în discursul lui Klaus Iohannisp. 177
Silvia PITIRICIU, Din lexicul terapiilor complementare: dezechilibrele sufleteștip. 201
Viorica RĂILEANU, Onomatisme vasiliene în vocabularul consolidat al limbiip. 208
Ana VULPE, Procese active în vocabularul românesc actualp. 217

*
*          *

Young Researchers’ Contributions

Alina Florinela DĂNILĂ, Interdisciplinaritate în terminologia mediului, p. 222
Anamaria-Larisa DUMITRAŞCU,  Nume comerciale de ceasuri de mânăp. 228
Cătălina-Maria FOTA, Nume comerciale de parfumurip. 238
Loredana-Maria GHIOALĂ, Elemente de lexic specializat în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescup. 245
Anamaria Paula MĂDĂRAȘ, Opera de artă, un mijloc de comunicare verbală, p. 251
Corina-Agnana PASĂRE,  Eponime în terminologia științifică (fizică)p. 260
Loredana-Georgiana POPESCU, Diversitatea împrumuturilor lexicale italiene în Impresii asupra literaturii spaniole de G. Călinescup. 270
Ana-Maria POZMAC, Lexeme verbale în limbajul matematiciip. 275
Angelica PREDA, Compunerea în lexicul textil p. 284
Simona SANDU (PÎRVULESCU), Sintagme nominale plurimembre formate cu ajutorul termenului forestier p. 294
Delia-Mihaela TOARNĂ (RĂUȚ-BRATILOVEANU),Elemente de frazeologie științifică în limbajul medicalp. 302

*
*          *

Reviews and Book Presentations

Ion Popescu-Sireteanu, Din toponimia Bucovinei. Iași, Editura Printis, 2018, 153 p. (Loredana-Maria Ghioală), p. 310
Constantin-Virgil Mihălcescu, Oraşul Filiaşi. O istorie cronologică, Craiova, Editura MJM, 2018, 330 p. (Maria Puiu Dobre) , p. 312
Alexandru Dan Anghelina, Terminologia IT între sistem și uz. O abordare descriptiv-lingvistică, București, Editura Universității din București, 2018,180 p. (Simona Sandu Pîrvulescu) , p. 316
Liliana Popovschi, Particularități onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor lingvistice românești),Chişinău, 2018, 318 p. (Inga Druţă, Sanda Batrîncea) , p. 319
Alina-Mihaela Pricop (coord.), Andreea-Giorgiana Marcu, Mihaela Mocanu, Oana Zamfirescu, Lexicografia poliglotă în secolele al XVII-lea–al XXI-lea: liste, glosare, vocabulare, dicţionare, lexicoane, tezaure care conţin limba română. Bibliografie, ,Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru , p. 322
Jacques Martel, Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor. Cauzele subtile ale îmbolnăvirii,București, Editura Ascendent, 2019, 528 p. (Delia-Mihaela Toarnă Răuț Bratiloveanu) , p. 324
Societatea Română de Dialectologie.Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Lucrările celui de-al XVII-lea simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca 8-9 septembrie 2016),Cluj-Napoca, Editura Scriptor, 2018, 382 p. (Ovidiu Drăghici) , p. 326

*
*          *

Academica

*
*          *

Recent Publicationsp.329

*
*          *

Journal General Informationp.333