Anul II, Nr. 1-2 / 2009 - Cuprins

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie(SCOL- Anul II, Nr. 1-2 / 2009

Articole:

Onomastics

Асем АКШОЛАКОВА, The Use of Kazakh Toponyms in the Media, p.9
Ana-Maria BOTNARU, On Two Romanian Terms: Brad and Salcie Pletoasă, p.16
Adela Ileana DRĂUCEAN, The Names of Romanian Fairy-Tale Characters in the Works of the Junimist Classics, p.22
Anatol EREMIA, Toponymy Studies and Research Work in the Republic of Moldavia, p.34
Laura SPĂRIOSU, Examples of Loan Translations from Serbian into the Romanian Language in Voivodina, p.41
Domniţa TOMESCU, Lexicography and Onomastics, p.50

*
*    *

Lexicology

Vasile BAHNARU, On lexicographic terminology, p.62
Florina BĂCILĂ, Homonymy and Derivation. A Few Outlines, p.97
Gabriela BIRIŞ, The Adverb undeva in Contemporary Romanian Language, p.102
Marius-Ciprian CUCUIAT, Declarative Verbs and Reported Discourse, p.117
Inga DRUŢĂ, Localisation – A Pragmatic Aspect of Global Communication, p.128
Anca HENDEA, Neologisms in Adolescents’ Language, p.138
Constantin MANEA, Further Apophthegmatic Units in English and Romanian – Convergent and Divergent Points, p.145
Alina-Paula NEMŢUŢ, The Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian Supine, p.158
Silvia PITIRICIU, The Concept of Eurojargon, p.184
Cristina RADU-GOLEA, The Neological Dissemination of the Chromatic Terminology in the Romanian Language, p.191
Mădălina STRECHIE, Terms of Latin Origin in the field of Communication Sciencess, p.203
Dragoş Vlad TOPALĂ, Etymology and Culture: the Word Asasin, p.208
Mariana VÂRLAN, Forms of the Absolute Superlative in Contemporary Spoken Romanian, p.214

*
*    *

Young Researchers’ Contributions

Didona FETEA, Adjectives in Sports Terminology, p.221
Alina HOŢU, Foreign Denomination Used in the Romanian Gastronomic Terminology (Desserts), p.239
Alexandra PORUMBESCU, Prestigious Proper Nouns in EU Terminology, p.255
Andreea SĂNDOI, Onomastics in the Domain of Clothing, p.263

*
*    *

Reviews and Book Presentations

Vasile Radu, Vitalie Ion Baştovei, Dicţionarul numelor actuale de localităţi din Republica Moldova, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 143 p. (Maria Dobre), p.277
Vasile Bahnaru, Elemente de semasiologie română, Chişinău, Editura Ştiinţa, 2009, 288 p.  (Inga Druţă), p.280
Ion Dumbrăveanu, Studiu de derivatologie romanică şi generală, Chişinău, 2008, 250 p. (Anatol Eremia), p.285
Adrian Chircu, L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de ştiinţă, 2008, 338 p. (Silvia Pitiriciu), p.291
Aurel Sasu, Dicţionarul limbii de lemn, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, 407 p. (Cristina Radu-Golea), p.293
Virgil Matei, Dicţionar de maxime, reflecţii, expresii latine commentate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, 472 p. (Mădălina Strechie), p.295

*
*    *

Academica

Centre of Bulgarian Onomastics (CBO), Veliko Turnovo, Bulgaria, p.297
The Fifth National Conference of Lexicography of the Bulgarian Lexicographic Society, p.300
The International Colloquium The Reception of Greco-Latin Antiquity in the European Cultures, University of Craiova, p.301

*
*    *

Review General Information, p.304