Anul XVI, Nr. 1-2 / 2023 - Cuprins

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

PraxLingua
− ONOMASTICĂ ŞI LEXICOLOGIE −

Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie
(SCOL)

Anul XVI
Nr. 1-2/2023

Editura Universitaria

Craiova, 2023

 

 Foto FD

Florica Dimitrescu, 95 ani
Onomastică
Mariana COANCĂ, Analiza denumirii mărcii - Convenții de denumire și strategii lingvistice utilizate în crearea numelor companiilor IT 
Frederica CUGNO, România în peisajul odonimic italian 
Maria DOBRE, Note de toponimie. Contribuţii etimologice 
Anatol EREMIA, Contribuții la studiul toponimiei zonale basarabene. Arealul Câmpia Bălților 
Dumitru LOȘONȚI, Nume de familie din Valea mijlocie a Arieșului  
Iustina NICA BURCI, Semnificaţia cuvântului moş în toponimie  
Silvia PITIRICIU, Eponime în terminologia mineralogiei (II)  
Domnița TOMESCU, Tendințe de prenominare în onomastica română din perioada comunistă  
*
* *
Lexicologie

Maria ALDEA, Inventarul locuinței: abordare lexicografică 
Panagiotis ASIMOPOULOS, Expresii idiomatice greacești, rusești și sârbești 
Simina BADEA, Despre terminologia culorilor în limba engleză: galben 
Florina-Maria BĂCILĂ, Sinonimia țară – patrie în poezia lui Traian Dorz 
Alina-Mihaela BURSUC, Terminologia astronomica română a obiectelor cosmice: numele stelei Alcor 
Gh. CHIVU, Cuvinte noi într-un text românesc vechi, Conciones Latinae Muldavo 
Alexandru CIOLAN, Propuneri de antedatare a unor cuvinte din dicţionarele Academiei (DA, DLR) 
Daiana FELECAN, Actul verbal de a bârfi și realizarea lui în discurs, bârfa  
Alexandru GAFTON, Metafora ca slăbiciune 
Evija LIPARTE, Despre numele persoanelor care nu poartă măști în pandemia de Covid-19 (în limbile letonă, lituană și germană) 
Coman LUPU, Limba română actuală, între ebuliție și hibridizarea normei literare 
Nicoleta MIHAI, Analiza lexicală a unei dezbateri electorale. Studiu de caz 
Mariana VÂRLAN, O familie lexico-semantică din IT: click și membrii săi 
*
* *
Contribuții ale tinerilor cercetători
Emilia-Mihaela COSTESCU (CRÎNGUȘ), Formarea cuvintelor în limbajul jurnalistic contemporan
Lorena KAIZER-PORUMB, Anglicismele din terminologia cosmeticii în limba română actuală
Floriana-Diana PIRLOGEA (NAGHIBAUR), Relații semantice în vocabularul farmaceutic
*
* *
Recenzii și prezentări de carte
Dorion (Henri), en collaboration avec Myriam Hallé, La toponymie: une science, un vocabulaire, une gestion, Québec, Septentrion, 2023, 418 p. (Sébastien Nadiras)
Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics “Name and Naming” Multiculturalism in Onomastics (Baia Mare, 3-5 September 2019), Edited by Oliviu Felecan, Alina Bugheșiu, Cluj-Napoca, Mega Press, 2022, 1074 pp. (Iustina Nica Burci)
Viorica Răileanu, Tipologia numelui de familie: semantică și structură, Chișinău, Éditions Unu, 2022, 199 p. (Floriana-Diana Pirlogea Naghibaur)
Florica Dimitrescu, Din terminologia maladiei COVID-19 și a „anturajului” său: anul 2020, București, Editura Academiei Române, 2022, 330 p. (Adriana Stoichițoiu Ichim)
Angelica Preda, Terminologia textilă, Craiova, Éditions Universitaria, 2022, 403 p. (Floriana-Diana Pirlogea Naghibaur)
Silvia Iluț, Diminutivarea cuvintelor în limba română – O abordare psiholingvistică, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022, 331 p. (Tünde Emese Șterța)
Academia Română - Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Dicționar de termeni oficiali (DOF), București, Editura Univers Enciclopedic, 2022, 624 p. (Emilia-Mihaela Costescu–Crînguș)
Armanda Ramona Stroia, Clișeul lingvistic în mass-media romînească actuală, Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2021, 430 p. (Emilia-Mihaela Costescu–Crînguș)
*
* *
Academica

Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea” (ICONN 6), Ediţia a VI-a, 5-7 septembrie 2023, Baia Mare, România
Al X-lea Congres Internațional de Dialectologie și Geografie Lingvistică, 4-8 septembrie 2023, București, România
Conferința Internațională Translation Times (online), ediția a II-a, Universitatea din Craiova, 8-9 decembrie 2022, România
*
* *
Publicații recente
*
* *
Erată
*
* *
Informații generale despre revistă