Comitetul științific de lectură

 

 
ONOMASTICĂ
 
LEXICOLOGIE
 
Alina Elisabeta BUGHEȘIU
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)
 
Maria ALDEA
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj‑Napoca (România)
Rozalia COLCIAR
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca
(România)
Simona CONSTANTINOVICI
Universitatea de Vest din Timișoara
 (România)
 
Yolanda Guillermina LÓPEZ FRANCO
Universitatea Națională Autonomă
(Mexic)
Inga DRUȚĂ
Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei
(Republica Moldova)
 
Adelina MIHALI
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca
(România)
 
Mihaela MUNTEANU-SISERMAN
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 (România)
 
Cristina FLORESCU
Institutul de Filologie Română, „A. Philippide”
Iași (România)
 
Melania ROIBU
Universitatea din București, (România)
Iustina NICA (BURCI)
Institutul de Cercetări Socioumane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova
(România)
 
Simona Nicoleta STAICU
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara (România)
Ana-Maria PRISACARU
Institutul de Filologie Română, „A. Philippide” Iași (România)
Elena Isabelle TAMBA
Institutul de Filologie Română, „A. Philippide”
Iași (România)
 
 Viorica RĂILEANU
Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei (Republica Moldova)
Dragoș Vlad TOPALĂ
Universitatea din Craiova, (România)
 
 
Justyna WALKOWIAK
Institutul de Studii Orientale, AMU Poznan
(Polonia)
 
Mariana VÂRLAN
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
(România)