Comitetul științific de lectură

Onomastică

Lexicologie

Yolanda Guillermina LÓPEZ FRANCO

Universitatea Națională Autonomă

(Mexic)

Maria ALDEA

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România)

Mihaela MUNTEANU-SISERMAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

(România)

 

 

Simona CONSTANTINOVICI

Universitatea de Vest din Timișoara

(România)

Iustina NICA (BURCI)

Institutul de Cercetări Socioumane C.S. Nicolăescu-Plopșor, Craiova

(România)

Inga DRUȚĂ

Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei

(Republica Moldova)

 

Teodor OANCĂ

Universitatea din Craiova

(România)

Melania ROIBU

Universitatea din București

(România)

 

Ana-Maria PRISACARU

Institutul de Filologie Română, A. Philippide

Iași (România)

 

 

Liliana SOARE

Universitatea din Pitești

(România)

Viorica RĂILEANU

Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei

(Republica Moldova)

 

Simona Nicoleta STAICU

Universitaatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș”,

Timișoara (România)

Anna Vasilyevna TSEPKOVA

Universitatea Pedagogică de Stat din Novosibirsk

(Rusia)

Dragoș Vlad TOPALĂ

Universitatea din Craiova

(România)

Justyna WALKOWIAK

Institutul de Studii Orientale, AMU Poznan

(Polonia)

Mariana VÂRLAN

Universitatea Valahia din Târgoviște

(România)

Elena-Camelia ZĂBAVĂ

Universitatea din Craiova

(România)

Natalya VOYEVUTKO

Universitatea de Stat Mariupol

(Ukraina)